Om
Amagerland Gymnastikforening
2012 alg.dk | All Rights Reserved.
Hjem | Program | Om os| Billeder | Kontakt
Amagerland Gymnastikforening
- ikke for eliten, men fordi vi kan li' det
Amagerland gymnastikforenings historie (nyere tid)
"Amagerlands skytteforening" blev i 1976 en 3 grenet amts forening,
nemlig "Amagerlands skytte, gymnastik- og idrætsforening" (ALSG
& I)

Det betød, at f.eks. gymnastikken, i en periode, lå under
gymnastikgruppen i ALSG & I. Man gik med andre ord til gymnastik i
ALSG & I.

I 1979 "brød gymnastikken ud" ud af ALSG & I's gymnastikgruppe og
dannede sin egen forening med sin egen bestyrelse. Denne forening
som hed "Amagerlands gymnastik- og folkedanserforening", var
stadig hjemmehørende under ALSG & I. På et tidspunkt var der 4
foreninger under ALSG & I's gymnastikgruppe.

Grethe Madsen var formand for "Amagerlands gymnastik- og
folkedanserforening"

Den 24.02.1981 afgik Grethe Madsen som formand på den ordinære
generalforsamling. Lisbeth Riber blev valgt som ny formand.

På et møde på Dragør skole d. 18.06.1981 meddelte folkedanserne,
at de ønskede at danne deres egen forening. Der var enighed om at det
var en god ide. Som sagt så gjort.

På generalforsamlingen d. 23.03.1982 ændrede man foreningens
navn til "Amagerlands gymnastikforening", hvilket senere blev til
"Amagerland gymnastikforening".

Vores nuværende bomærke blev tegnet af Inga Petersen og Lisbeth
L. Petersen. Dog originalt uden den røde prik.

Lisbeth Riber modtog i april 1983 Dragør kommunes
"ungdomslederpris".

I 1985 gik Lisbeth Riber af som formand og den nye formand blev
Ken Jansen.

I 1992 fusionerer DDSG & I og DDGU. Den nye landsorganisation
kommer til at hedde DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger). I
den forbindelse fusionerer de tre amts foreninger, SG & I, KAIO og
ALSG & I. Den nye amts forening hedder DGI-Storkøbenhavn. På
landsplan reduceres 40 amts foreninger til 25.

Den 22.03.1996 modtog Ken Jansen, som var formand den gang,
Dragør kommunes "sports og kulturpris".

21. feb. 07 Kulturudvalget i Dragør Kommune vælger: Gert Jansen,
ALG til at modtage Dragør Kommunes Sports og Kulturpris 2006
Logoer gennem tiden...
1946-1976

Leveret af
Guldsmed Aug.
Ehlsers
1976-1983
1983-2008

Tegnet af
Inga Petersen og
Lisbeth L. Petersen
2008-?

Logoet fra 1983, med en
rød prik på Dragør
kommune.